fotka 1 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 2 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 3 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 4 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 5 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 6 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 7 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 8 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 9 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 10 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 11 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 12 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 13 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 14 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 15 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 16 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 17 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 18 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 19 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 20 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)fotka 21 - Skalne Uroczysko (Gruszków k.Karpacza)

Regulamin


                                         REGULAMIN OBIEKTU "SKALNE UROCZYSKO"

Definicje:

Zarządca: Właściciel posesji "Skalne Uroczysko", lub osoba posiadająca stosowne upoważnienie do zarządzania nią i podpisywania umów związanych z najmem, lub innymi usługami, wystawiania rachunków, przyjmowania zadatków i opłat za świadczone usługi.

Osoba rezerwująca:
Osoba dokonująca rezerwacji domu  https://meteor-turystyka.pl/skalne-uroczysko-gruszkow,gruszkow.html

Gość
: Osoba bądź osoby, wynajmujące pomieszczenie mieszkalne domu "Skalne Uroczysko" lub osoby im towarzyszące.

Poniższy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na posesji "Skalne Uroczysko" i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Gości i porządku obiektu. Konsekwencją nieprzestrzegania regulaminu, jest przepadek kaucji.

1. Właściciel obiektu "Skalne Uroczysko" nie wynajmuje obiektu pod imprezy , oraz młodzieży poniżej 18 roku życia bez opiekunów.                            

2.  Właściciel obiektu "Skalne Uroczysko" lub osoba upoważniona w dniu przyjazdu pobiera kaucję w wysokości 200 zł. Kaucja jest zwracana przy opuszczaniu przez Gościa obiektu "Skalne Uroczysko", pod warunkiem żestan techniczny wszystkich przedmiotów stanowiących wyposażenie domu, jak i samego budynku i terenu doń przynależącego, będzie niegorszy niż przy przekazaniu Gościowi kluczy do obiektu.

3. Rezerwacji wstępnej, można dokonać telefonicznie, lub za pośrednictwem e-mail.            

4. Rezerwacja gwarantowana .  Od chwili uzgodnienia terminu wynajmu domu, czas na dokonanie wpłaty zadatku wynosi 24h. Zadatek wynosi 30% całkowitej kwoty usługi. Rezerwacja uważana jest za potwierdzoną po wpłynięciu dowodu wpłaty/przelewu na adres e-mail; biuro@skalneuroczysko.pl                                                                                 

5. Pozostała kwota za pobyt /pomniejszona o zadatek/, płatna jest najpóźniej w dniu przyjazdu na miejsce pobytu.                                                                                                

6. Osoba rezerwująca otrzymuje od Zarządcy informację zwrotną po zaksięgowaniu przelewu i potwierdzenie rezerwacji na podany przez nią adres e-mail.                                

7. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wys 200 zł. Kaucja jest zwracana w dniu wyjazdu / z wyjątkiem sytuacji, w których może być ona zaliczona  na poczet pokrycia wyrządzonych szkód/.                                                                                                              

8. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa, zadatek nie jest zwracany.                                                                            

9. W przypadku skrócenia pobytu, należność za dni niewykorzystane nie podlega zwrotowi.                                                                                                                             

10.
Zarządca obiektu "Skalne Uroczysko", zastrzega sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług osobom nieprzestrzegającym Regulaminu, naruszającym porządek lub przepisy prawa.                                                                                                                        

11. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej / oraz dobrego samopoczucia innych Gości niepalących/ w domu "Skalne Uroczysko", obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz marihuany, a także zakaz używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, niestanowiących wyposażenia domku "Skalne Uroczysko", mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe, w szczególności grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.                                                                         

12. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych  domu "Skalne Uroczysko", czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej a także z winy osób go odwiedzających lub zwierząt, które zostały do domku wprowadzone.                                                                                    

13. Parking na posesji "Skalne Uroczysko", jest parkingiem niestrzeżonym. Właściciel posesji / zarządca/, nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów samochodowych, lub innych należących do Gościa.                                                                  

14. Gość ma prawo przebywania w domku i na posesji ze swoimi zwierzętami  na warunkach /finansowych i organizacyjnych/, ustalonych z Zarządcą. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są w pełni za nie odpowiedzialni  lub ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzęta.                                                                                                                               

15.
Zabrania się pozostawiania psów bez opieki w domku. Zabrania się wprowadzania zwierząt do łóżek , pod groźbą kary w wys. 100 zł. Zabrania się wypuszczania psów bez kontroli na zewnątrz. Psy nie mogą poruszać się po obiekcie bez smyczy a w celu załatwienia swoich potrzeb, muszą być wyprowadzane poza posesję.                                                                     

16. Przedmioty pozostawione przez Gościa po opuszczeniu posesji "Skalne Uroczysko", zostaną odesłane na wskazany adres na jego koszt.                                                              

17. Zabrania się wynoszenia z domu, pościeli , narzut i innych przedmiotów będących wyposażeniem domu, oraz używania ich niezgodnie z przeznaczeniem.                                 

18. Zakazuje się palenia w kominku innym materiałem /np. ubrania, buty, folie, plastiki, śmieci, chrust i drzewo mokre z pobliskiego lasu/, niż przygotowanym drewnem.